Poskytované služby

  • Bezplatná poradenská činnost - osobně Vás navštívíme, prohlédneme Vaše stavení a prokonzultujeme Vaše přání s našimi dlouholetými zkušenostmi.
  • Zpracování několika verzí rozpočtu - provedeme výpočet finančního rozpočtu na materiál a provedení příslušných prací v několika verzích dle přání zákazníka za úplatu. Tato částka bude při realizaci zakázky odečtena ze smluvní ceny zakázky.
  • Sepsání smlouvy - smlouva mimo ceny, která je pevná, obsahuje stručný popis prací, termín zahájení a ukončení prací, způsob platby, ...
  • Závěrečný úklid staveniště a odvoz suti
  • Předání stavby - je provedeno podepsáním předávacího protokolu Předání díla.
  • Záruky - při předání stavby podepsáním Záručního listu poskytujeme zákazníkovi záruku na provedené práce. Záruční doba je závislá od typu provedené práce; naším standardem je však 5 let. Dále zákazník obdrží Záruční list na materiál (např. výrobce střešní krytiny BRAMAC poskytuje záruku 30 let a dále dodatečnou záruku mrazuvzdornosti).


Lazy short remy hair extensions is a girl's hair extensions that can bring you different clip in hair extensions. It is also a style that is especially popular this year. And this kind of hairstyle is hair extensions uk just the gospel of a thin-faced girl. It is not only a shame, but also a temperament.