Poskytované služby

  • Bezplatná poradenská činnost - osobně Vás navštívíme, prohlédneme Vaše stavení a prokonzultujeme Vaše přání s našimi dlouholetými zkušenostmi.
  • Zpracování několika verzí rozpočtu - provedeme výpočet finančního rozpočtu na materiál a provedení příslušných prací v několika verzích dle přání zákazníka za úplatu. Tato částka bude při realizaci zakázky odečtena ze smluvní ceny zakázky.
  • Sepsání smlouvy - smlouva mimo ceny, která je pevná, obsahuje stručný popis prací, termín zahájení a ukončení prací, způsob platby, ...
  • Závěrečný úklid staveniště a odvoz suti
  • Předání stavby - je provedeno podepsáním předávacího protokolu Předání díla.
  • Záruky - při předání stavby podepsáním Záručního listu poskytujeme zákazníkovi záruku na provedené práce. Záruční doba je závislá od typu provedené práce; naším standardem je však 5 let. Dále zákazník obdrží Záruční list na materiál (např. výrobce střešní krytiny BRAMAC poskytuje záruku 30 let a dále dodatečnou záruku mrazuvzdornosti).


Rich jade replica watches mother of pearl dial, set with replica watches uk four natural Wesselton diamonds and the central two time scales against each other, showing a replica watches online great look. Simple dial design, so that time is swiss replica watches clear and intuitive instructions, convenience view.