Ukázky našich prací

Alpská taška s povrchovou úpravou Protector, tmavohnědá Volské oko z bobrovky Bramac, šupinové krytí - Zvole
Bramac classic - Praha 4 Moravská taška plus - Mnichovice
Pálená krytina bobrovka, segmentové krytí - Kamenice Prejza do malty - Kostel sv. Lazara, Břevnov